De Nederlandsche Handel-Maatschappij - een kleine geschiedenis / De Wederopbouw
De wederopbouw
Gedenkboek
Na de bevrijding volgde de wederopbouw; ook nu weer was Gé Muller actief, hij regelde met dezelfde verhuizers de terug-verhuizing vanuit de vele plaatsten waar de archieven waren opgeslagen, en ook de bevoorrading van de filialen in de rest van Nederland met materiaal en materieel. Een ander belangrijk onderdeel van de herstart van de diverse kantoren in de door de oorlog getroffen gebieden was het weer bruikbaar maken van de kluizen en safes die vaak zwaar geleden hadden door het geweld; ook hier was de firma Lips in Dordrecht weer actief. In 1949 was het 125 jaar geleden dat Koning Willem I de NHM stichtte. Geen tijd voor een grootse herdenking, maar in opdracht van de directie stelde Mr. L.J. Plemp van Duiveland een boekje samen getiteld "Willem Frederik, Koning der Nederlanden". Gé Muller zorgde voor het terugvinden van wat gegevens uit de NHM archieven en met name een geschikte afbeelding van Koning Willem I;
Jubileum met kinderen en personeel
het werd uiteindelijk het schilderij van Pieneman, uit de Presidentskamer. Hij begeleidde de praktische uitvoering van het boekje dat werd gedrukt bij Kampert en Helm, en in zijn nalatenschap bevond zich een exemplaar in cassette. Het waren enerverende tijden, en zij eisten hun tol: begin vijftiger jaren noopte een eerste hartinfarct tot kalm-aan doen, maar tijdens zijn 40-jarig jubileum in 1958 was hij voldoende hersteld; helaas was Co al niet meer in staat dit jubileum bij te wonen. Kort daarna is zij overleden en dit heeft hem zwaar getroffen.