De Nederlandsche Handel-Maatschappij - een kleine geschiedenis / Links
Links
ABN-AMRO Historisch Archief
Stadsarchief Amsterdam
http://www.abnamro.com/history
http://www.stadsarchief.amsterdam.nl