De Nederlandsche Handel-Maatschappij - een kleine geschiedenis / Epiloog
Epiloog
Dit was het verhaal van twee 'kleine' mensen in een groot bedrijf, verteld door hun kinderen die nu al veel ouder zijn dan hun ouders mochten worden. Zij denken met veel dankbaarheid terug aan die - voor hen 'grote' - mensen die voor ze gezorgd hebben, die zij het vaak moeilijk, heel moeilijk hebben gemaakt, maar die hen toch datgene hebben meegegeven waardoor zij konden slagen in de maatschappij.
Hun dankbare kinderen: Annekeoverleden, Hans en Boboverleden