De Nederlandsche Handel-Maatschappij - een kleine geschiedenis / Het begin
Het begin
Gerard Jan Louis Muller Jr is geboren op 31 januari 1903. Zijn ouders waren Gerard Jan Louis Muller Sr en Anna Margaretha Tenge. Hij had een broer Izaak, en een zuster Johanna Catharina Willemina. Zijn vader was meubelmaker-stoffeerder, die zijn winkel en toonkamer had op de Nassaukade 134, in een van de twee huizen aan drie grachten die Amsterdam rijk is: Nassaukade, Hugo de Grootkade en Da Costakade.
Nassaukade 134 winkel vroeg
Verder waren er nog werkplaatsen, eerst aan de Marnixstraat, later aan de Westerstraat. Tot zover niets bijzonders, een jongen in een heel normaal middenstands gezin. Maar op de vroege morgen van donderdag 31 januari 1918 kreeg de jonge Gé Muller een bijzonder cadeau voor zijn 15e verjaardag: in plaats van zijn dagelijkse gang naar de "Tweede Hoogere Burgerschool 3-jarigen cursus" in de Zocherstraat te Amsterdam kon hij zich op maandag 15 april melden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waar hij als jongste bediende bij de afdeling Archief een plaats had gekregen. In die tijd was dit een grote buitenkans; Nederland was weliswaar niet zelf in oorlog, maar de gevolgen van de buiten de grenzen woedende strijd waren duidelijk voelbaar, en de werkeloosheid was aanzienlijk. De achtergrond van dit buitenkansje is niet meer met zekerheid te achterhalen, maar in zijn danktoespraak bij zijn 25-jarig jubileum op 15 april 1943 zegt hij:
"Het gold in dien tijd als iets bijzonders een plaats te kunnen veroveren bij de N.H.M. en volgens veler opinie moest men dan toch wel over een flinke kruiwagen beschikken. Nu, die was inderdaad beschikbaar. Vanzelf gaan thans mijn gedachten uit naar mijn ouden chef en leermeester, den Archivaris Peters, wien ik veel dank verschuldigd ben voor de plaatsing en mijn verdere loopbaan bij de Maatschappij...."
Door broederdienst hoefde hij niet in dienst; mogelijk ook was zijn gezondheid in die tijd al niet al te best; sportief was hij niet en hij leerde bijvoorbeeld pas fietsen toen hij 18 was. Leden Schietvereniging 'De Vrijheid' Wel was hij op latere leeftijd een verdienstelijk geweerschutter; samen met zijn beide zoons was hij lid van de Schietvereniging "De Vrijheid" die oefende op de schietbanen van het Hoofdbureau van Politie aan de Marnixstraat, en op de buitenbanen van het leger in Overveen en Bergen aan Zee. Hobby's had hij wel; al heel vroeg fotografeerde hij met een 9x12 platencamera en een 6x6 reflex, en hij ontwikkelde en drukte zelf de foto's af; ook bouwde hij radio ontvangers. En een passie was de muziek; hij had korte tijd orgel les, en later werd hij lid van de Wagnervereniging. Ook zong hij tijdens de oorlog in het Alledagkerk koor.
Ge Muller 1 jaar Ouders Ge Muller Herengracht 466 in 2007 Gé Muller met de karabijn M1