De Nederlandsche Handel-Maatschappij - een kleine geschiedenis / Voorwoord
Voorwoord
De Nederlandsche Handel-Maatschappij NV, een naam, een eerbiedwaardig instituut, sinds 1824 een van de pijlers van de vaderlandse economie, en de laatste jaren wereldbekend geworden als ABN-AMRO. Sinds 2007 het slachtoffer van een groot, internationaal financieel machtsspel tussen buitenlandse banken, opgesplitst en ontdaan van haar buitenlandse belangen. Nu weer terug in Nederlandse handen, maar genationaliseerd. Echter, sinds 2015 weer beursgenoteerd en daarmee beetje bij beetje terugkrabbelend naar een nieuwe toekomst.
En Gerard Jan Louis Muller Jr: zo maar een naam, nu alleen nog maar bekend in een steeds kleiner wordende kring van familie en een enkele bekende. Gedurende vijftig jaar - waarvan 44 jaar op de vijfde verdieping hoek Vijzelstraat en Herengracht - liep zijn leven parallel, nee, was het deel van de NHM; hij was een van de duizenden anonieme radertjes die - voor een deel samen met zijn verloofde, later zijn vrouw - het functioneren van de NHM mogelijk maakte.
Nu het oude kantoorgebouw van de NHM een nieuwe toekomst ingaat als huisvesting van het Amsterdamse Stadsarchief doen zijn kinderen een poging tot reconstructie van het leven van hun vader en moeder, van de kleine geschiedenis van mensen bij een grote maatschappij. Het is samengesteld aan de hand van kleine geheugensnippertjes, jeugd herinneringen, oude foto's, verhalen in de familiekring, brieven die te voorschijn kwamen na het overlijden van de hoofdpersoon in 1972. Het maakt geen enkele aanspraak op historische nauwkeurigheid, behalve voor wat betreft de persoonlijke herinneringen en vaststaande jaartallen. Het wil alleen maar een laat eerbetoon zijn aan die twee kleine radertjes, die toch zo belangrijk zijn geweest in hun leven.